Follow by Email

søndag 7. juli 2013

Om medier, bankstere og sammensvergelserMedia ga oss bl.a. fiksjonen om 9/11, hvor tre skyskrapere i New York ble demolert på en kontrollert, planlagt måte. Norske medier nevnte riktignok ikke den tredje skyskraperen, WTC 7, noe som er litt pussig, tatt i betraktning at denne bygningen var høyere enn alle bygg i Norge. En 47-etasjers skyskraper falt med fritt fall-hastighet, grunnet "branner igangsatt av materiale fra WTC 1 og 2". I denne bygningen hadde tilfeldigvis bl.a. CIA, FBI og NSA store arkiver fulle av sensitiv informasjon … Og den ble altså ikke truffet av noe fly. Underlig nok: Tyve minutter før den kollapset, annonserte BBC at den hadde falt ...
9/11 ga oss i sin tur krigen mot terror, som ennå pågår, og som har kostet et ukjent antall billioner dollar. Det er skattebetalerne som tar denne regningen. Skattebetalernes barn, barnebarn og oldebarn skal også, ufrivillig, være med på det store spleiselaget. Profitørene er det militærindustrielle komplekset og bankene, som tilfeldigvis styrer både media og politikerne. Dick Cheney, visepresident under siste Bush, var tidligere sjef for Halliburton, en av de aller største profitørene på krigene mot Afghanistan og Irak. Merkelig sammentreff ...
Virkelig skummelt er det å se på finansverdenen. The Federal Reserve, Amerikas sentralbank, ble skapt under et hemmelig møte på anonyme Jekyll Island i 1910, hvor noen av de mektigste banksterne, industrialistene og politikerne møttes for å sammensverges mot verdens befolkning. Tre år senere var The Federal Reserve Act et faktum. Banksterne som eide The Fed, hadde nå lov til å trykke opp ubegrensede mengder penger de kunne fordele til seg selv. Videre fikk storbankene som var med på komplottet, lov til å låne ut 12 ganger så mye penger som de faktisk hadde. Dvs.: De kunne skape store mengder penger ut av intet, låne dem bort og kreve ågerrenter og rentes rente for disse lånene.
I 2008/2009 viste det seg at de største amerikanske bankene hadde lånt ut opptil 333 ganger mer penger enn de faktisk hadde, noe som altså var grovt ulovlig. Likevel gikk ikke en eneste bankster i fengsel. Nå skal hele begrensningen forresten oppheves, slik at banksterne kan låne ut ubegrensede mengder penger. Det holder ikke med 333 ganger mer penger enn de faktisk har. 
Vi lever i en verden hvor økonomien er løsrevet fra alle reelle verdier. Penger oppstår ut av intet, i ubegrensede mengder, inflasjonen løper løpsk, vanlige folk får stadig dårligere råd, middelklassen elimineres, banksterne blir stadig rikere og mektigere, og nesten all industriproduksjon håndteres av en fattig asiatisk slavekaste. Eiendommer og andre verdier beslaglegges av bankene. Nå har de til og med åpenlyst begynt å beslaglegge vanlige folks innskudd. I tillegg har vi altså den løpske inflasjonen, som er verre enn all inntekts- og formueskatt, siden den tynner ut verdien av pengene våre, men er mer skjult enn vanlig skatt og vanlige avgifter. Konsumprisindeksen manipuleres for å skjule det faktum at inflasjonen er ute av kontroll.
Mediene støtter opp under dette systemet, siden de er eid av — eller står opp over ørene i gjeld til — de samme banksterne som eier militærindustrialistene og politikerne. Alt er et gedigent korthus, et pyramidespill og Ponzi-scheme som bare venter på å kollapse. Det finnes ikke dekning for derivatmarkedet. De seks største amerikanske bankene har til sammen gamblet for godt over tre ganger mer penger enn det som finnes på hele planeten. Verdensøkonomien er altså løsrevet fra alle realiteter. Det finnes ikke på langt nær nok ressurser eller arbeidskraft til å gi dekning for Wall Street-gamblingen. Når dette systemet kollapser — hvilket vil skje ganske snart — er det du og jeg og alle andre vanlige skattebetalere som skal ta hele regningen. Banksterne går fri enda en gang, for de eier militæret, Blackwater, andre militære entreprenører, media og politikere og domstoler. Så de er fredet, og kan i ro og mak væpne seg til tennene og barrikadere seg i sine tungt bevoktede, innmurede enklaver så snart shit hits the fan. Da blir vi selv sittende igjen med Svarteper. “Heads I win, tails you lose,” som banksterne pleier å si.
I denne kommende nye verdensordenen, blir man overvåket døgnet rundt. Sier man noe kritisk om banksterne, blir man sendt til en FEMA-konsentrasjonsleir, hvor man tortureres til døde, uten rettssak. Droner patruljerer himmelrommet, og alle dissidenter risikerer å henrettes uten å få noen siktelse i en domstol. Dette er faktisk et system som implementeres as we speak. Både Norge og resten av verden er underlagt disse banksternes terrorregime. Politikerne opponerer ikke, for de kontrolleres via lobbyister som gir dem penger og tar dem med på fancy bankettmiddager hvor de introduseres for de mektigste banksterne. Eliten møtes i hemmelighet i regi av Bilderberg, CFR, Trilateral Commission og en drøss andre tenketanker og hemmelige brorskap. Og mediene logrer servilt hver gang Lloyd Blankfein, Ben Bernanke og resten av de yrkeskriminelle parasittene uttaler seg om noe.1 kommentar:


  1. Hos den gemene hop ser jeg forresten en skremmende defaitisme og likegyldighet overfor banksterne. Folk flest er jo dypt religiøse, så de tror at banksterne uansett får sin straff i etterlivet. Derfor er de tilfredse med å la finanskjeltringene herje fritt her på jorden. De gidder ikke ta opp kampen mot uvesenet, for de forventer at Gud ordner opp i det hinsidige.

    SvarSlett

:-)