Follow by Email

torsdag 18. juli 2013

Mer om arrestasjonen av GrevenPågripelsen av Varg Vikernes må ses i lys av megabanksternes overordnede plan om å internere og fengsle alle dissidenter og oppviglere. Har man avvikende meninger, blir man automatisk svartelistet og stemplet som potensiell terrorist, noe som fratar en alle menneskerettigheter og berettiger internering i konsentrasjonsleir, med dertil hørende skjerpede avhør, osv. Dette kommer til å bli en utbredt strategi når den økonomiske krisen griper om seg. Vi kommer til å se stadig flere systemkritikere som bures inne, uten rettskraftig dom, men forhåndsdømt av medier såvel som myndigheter. Se f.eks. dagens VG, hvor den ulovlige arrestasjonen av Vikernes forsvares på lederplass, enda det, etter alle solemerker å dømme, altså dreier seg om en rettsstridig pågripelse.
Og er man systemkritiker i dag, ja da får man som regel automatisk merkelappen "høyreekstrem", og slås i hartkorn med Breivik og Fjordman, selv om man kanskje står for helt andre synspunkter enn disse gjør. Dette er en effektiv hersketeknikk som er ment å forstumme dem som taler makta midt imot. Alle systemkritikere blir nå regnet som potensielle terrorister, og det er liksom helt legitimt å bure dem inne på ubestemt tid, med alt hva dette medfører av sosialt stigma og ødelagt fremtid for den rammede og hans nærmeste. Naturligvis drar Vikernes stor nytte av PR-verdien i denne arrestasjonen, og naturligvis får han og hans meningsfeller styrket sin overbevisning om den internasjonale jødesammensvergelsen -- samtidig som flerfoldige titusener rekrutteres til hans svart/hvitt-pregede vrangforestillingsverden. Men andre nåtidige og fremtidige systemkritikere vil kanskje ikke ha like stor interesse av å bli herostratisk berømte mot sin vilje og uten å ha gjort noe lovstridig.

På den annen side: Mange kommer nok ikke til å få så stor medieoppmerksomhet heller -- det er tydelig at (norsk) media har villet statuere et eksempel her, bruke saken for det den er verdt, kanskje skremme folk til taushet, gjøre det så godt som umulig å være høylytt kritisk til det rådende systemet. Dette er bekymringsverdig med tanke på fremtiden vår. Og det hjelper ikke akkurat at overvåkningen nå er allestedsnærværende.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:-)