Follow by Email

lørdag 22. juni 2013

Lite utdrag fra et av de nyere litterære prosjektene mine (kladd)"I 2014 kollapset de globale derivat- og obligasjonsmarkedene, noe som fikk aksjekursene til å stupe og brakte megabankene til randen av konkurs. Men banksterne og politikerne visste råd: De bailet ut og bailet inn de største bankene – innførte hundre prosent skatt for verdens arbeidere, og beslagla alle innskuddene deres. Over nitti billioner rentefrie dollar ble med et tastetrykk generert av The Fed, for å mette sulten til megabanksterne. For ytterligere å sementere sin posisjon, sendte banksterne Blackwater, Navy Seals og tilsvarende militære entreprenører ut til folket for å beslaglegge de siste smulene deres – edelmetaller, våpen, ammo, kjøretøyer og boligene de holdt til i. Kritikere av bankene ble automatisk stemplet som terrorister og internert i konsentrasjonsleire hvor de ble torturert til døde, uten å få prøvd sin sak for retten. Det var global Martial Law, unntakstilstand, en opphevelse av all lov og rett. Banksterne gjerdet seg inne i tungt bevoktede enklaver sammen med familiene sine, for å holde avstand til rasende plebeiere. Men ganske snart var proletarene tatt hånd om, murt inne og likvidert, siktet for oppvigleri, for å ha tatt til motmæle mot den parasittiske bankstermafiaen og deres disipler. Droner patruljerte himmelrommet og bombet og strålte til døde alle som ble oppfattet som trusler mot banksternes og militærindustrialistenes hegemoni. Politikerne var lydige klakører for finanseliten, og bøyde seg servilt for JP Morgan Chase, Goldman Sachs og resten av megabankene. Mot slutten av 2026 hadde banksterne sugd hver siste dråpe ut av verdensøkonomien, og de lente seg tilbake, mette og fornøyde med innsatsen. Verden var tømt for naturressurser, alle arbeidere var enten trellbundet, internert eller likvidert. Masseproduksjon var det nesten utelukkende maskiner som tok seg av. Det var Den Nye Verdensordenen som omsider hadde materialisert seg. En global politistat, banksternes og militærindustrialistenes altseende øye. Total overvåkning, total kontroll, total slavebinding."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:-)