Follow by Email

lørdag 22. juni 2013

Starten på en tekst om det moderne bankvesenet (kladd)Googler du begrepet “fractional reserve banking” er det øverste treffet som regel en link til den engelskspråklige Wikipedia-artikkelen om emnet. Denne artikkelen er oversatt til en rekke språk, deriblant dansk, svensk og finsk. Norsk er imidlertid ikke blant dem. Hvorfor? Godt spørsmål, siden FRB er grunnpilaren også i det norske bankvesenet. Men hva ER egentlig FRB? Og er det nå egentlig så nøye om folk er totalt uvitende om hvordan det internasjonale bankvesenet opererer?
For å forstå hva FRB egentlig er, må man se på bankvesenets historie. Banker utviklet seg opprinnelig fra gullsmeder. Folk la gullet sitt i gullsmedens hvelv, hvor det lå tryggere enn det gjorde under madrassen hjemme. Gullsmeden ga dem så en kvittering som de eventuelt kunne ta med tilbake ved en senere anledning, om de ønsket å ta ut gullet sitt. Gullsmedene la imidlertid raskt merke til at de aller færreste faktisk kom tilbake for å ta ut gullet. Folk begynte nemlig å bruke kvitteringene som penger. De byttet til seg varer og tjenester med kvitteringene, og lot gullet ligge i gullsmedens hvelv, hvor det formodentlig lå trygt. Gullsmedene utnyttet dette faktumet: De begynte å bruke innskyternes midler. De investerte med gull- og sølvreservene, vel vitende om at det dermed, i realiteten, ikke fantes dekning for mange av de utstedte kvitteringene. Om alle kunder mot formodning skulle komme og kreve kvitteringene sine innløst i edelmetallene de etter sigende var verdt, ville gullsmedene hatt et stort problem. Men dette skjedde nesten aldri, så gullsmedene kunne med god samvittighet utstede stadig flere kvitteringer uten dekning i edelmetallreserver — altså det vi i dag kaller sedler/penger — mens de selv fortsatte å bruke kundenes edelmetallinnskudd som investeringskapital på det frie markedet. Dermed var det moderne bankvesenet født.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:-)