Follow by Email

mandag 12. august 2013

Jordens sentralnervesystemDet er nedgang i kornproduksjonen og nedgang i fisket. Og det blir 200 000 flere mennesker hver dag ...

I tillegg går vi snart tom for fosfat, platina, olje, rent drikkevann og andre mer eller mindre livsnødvendige ressurser. Kina opphevet nettopp ettbarnspolitikken sin, og vi har et økonomisk system som FORUTSETTER en eksponentielt voksende befolkning og eksponentielt økende forbruk. I tillegg er det politisk ukorrekt å nekte noen milliarder kinesere, indere og andre fattige å oppnå vestlig forbruk og levestandard, med dertil hørende privatbilisme, forurensning, utryddelse av arter -- og andre naturødeleggelser. Og fra bl.a. Fukushima lekker det stadig vekk store mengder radioaktivt vann ut i Stillehavet. Samtidig er politikerne og sentralbanksjefene kun opptatt av å maksimere profitten for sine sjefer, de parasittiske megabanksterne som aldri har produsert noe av verdi, men som kun er opptatt av å øke størrelsen på sine egne bonuser, på bekostning av naturen og verdens fattigste.

Folk vil ikke innse realitetene. De luller seg bare inn i fantasier, mens de fortsetter å få barn som aldri før. Samtidig utkjempes det allerede kriger om svinnende olje, svinnende drikkevann og landområder. Og vi ser at artsmangfoldet desimeres.

Heldigvis er jorden kybernetisk, så den regulerer seg selv. Det vil, av nødvendighet, tvinge seg frem en reduksjon i menneskebestanden, på den ene eller andre måten. Verdensånden marsjerer ufortrødent videre. Dessverre representerer menneskehetens sivilisasjon en masseutryddelseshendelse av typen som inntreffer med ca 65 millioner års mellomrom.


Mennesket kan på en måte betraktes som et virus jordens immunforsvar prøver å kvitte seg med. Men det kan også sees på som jordens sentralnervesystem, dens hjerne og bevissthet. Menneskets sivilisasjon generelt, og internett spesielt, kan forstås som jordens gryende selvbevissthet, dens oppvåkning i et kosmisk perspektiv. Vi representerer en emergent egenskap ved jorden, realiseringen av et iboende potensial, en transcendens til et høyere nivå. En overskridelse som springer naturlig ut av den biologiske evolusjonen. Alt er liksom forutbestemt, alt handler om å realisere jordens immanente potensial. Samtidig må vi anta at det finnes utallige andre verdener med diverse former for liv. Noen av disse verdenene huser kanskje livsformer vi selv ville gjenkjent som liv, mens andre huser for oss uforståelige og uidentifiserbare eksistenser hvis beskaffenhet unndrar seg menneskelig nomenklatur og klassifisering.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:-)