Follow by Email

tirsdag 20. august 2013

Tvangssterilisering av samtlige mennesker må gjennomføres
Utslettelse av menneskeheten er eneste løsning på miljøproblemene. Forurensning, artsutryddelse og ressursknapphet, skyldes overbefolkning, ene og alene. Det er ikke bærekraftig å holde på slik som vi gjør. Tvangssterilisering av samtlige mennesker må gjennomføres. Hverken MDG eller Rødt vil gjøre noe sånt, ergo er de ikke seriøse miljøpartier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

:-)